Priser

Følgende priser:

Prislisten fra 01.10.2016 er følgende:

Prisen for kombinert klinisk og ultralyd undersøkelse er 1400,-.

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling: 400.-

Oppfølgende undersøkelse / Kontroll: 900,-

Kostnad for evt. andre UL veiledede intervensjonen kommer i tillegg.

Spesialistpraksis har for tiden ingen drifttilskudd.
Trygdemessige refusjonsordninger gjelder ikke i praksisen.