Velkommen

Poliklinikk for diagnostisering og behandling av muskel skjelett lidelser

Hvem som kan få hjelp her?

Pasienter med muskel skjelett lidelser i ekstremiteter (f.eks: albue, kne, hofte) hvor ultralyddiagnostikken/ultralydveiledet behandling er ønskelig kan henvises…

Hvorfor komme hit?

Nye pasienter vil bli undersøkt og behandlet på høy faglig nivå av erfaren spesialist i fysikalsk medisin / idrettslege på kortest mulig tid. Det tilbys grundig / effektiv kartlegging av og hjelp for lidelser innefor ovennnevnte pasientmålgrupper.

Hvordan oppnås kontakt med meg?

Spesialistpraksis er tilkoblet helsenettett og det foretrekkes elektroniske henvisninger og korrespondanse. Henvisende instanser vil få tilsendt svar/vurdering fra undersøkelsen elektronisk.

Pasienter med relevante problemstillinger har mulighet å henvende seg direkte gjennom kontakt siden (se linken over)